0
Twój koszyk

Regulamin sklepu internetowego "Vixar.pl"

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu sklepu internetowego pod adresem "Vixar.pl" NIP: 8172075235 REGON:181035340 prowadzonego przez VIXAR IWONĘ SZELEST, UL. WOJSŁAWSKA 2D, 39-300 MIELEC, adres e-mail: wpegiel@vixar.pl, zwany dalej "Sprzedającym".

Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie sklepu internetowego.


2. Zamówienia

Zamówienia można składać przez stronę internetową "Vixar.pl".

Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu braku towaru, błędu w opisie towaru lub innych okoliczności uzasadniających anulowanie zamówienia.


3. Płatności

Ceny produktów widoczne w sklepie internetowym "Vixar.pl" są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

Sprzedający umożliwia dokonanie płatności za zamówienie za pomocą przelewu bankowego.

Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana faktura VAT.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.


4. Dostawa

Sprzedający realizuje dostawę za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.

Koszty dostawy są pokrywane przez Klienta.

Termin dostawy towaru wynosi zazwyczaj 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.


5. Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Zwrot towaru jest możliwy tylko wtedy, gdy towar jest kompletny, nieuszkodzony i nieużywany, a także w oryginalnym opakowaniu.

Koszty zwrotu ponosi Klient.

Reklamacje dotyczące wad towaru należy zgłaszać na adres e-mail podany na stronie sklepu internetowego "Vixar.pl".

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany towaru, a jeśli jest to niemożliwe, zwróci Klientowi pieniądze.

Adres zwrotu:

VIXAR Iwona Szelest NIP: 8172075235 REGON:181035340, UL. WOJSŁAWSKA 2D, 39-300 MIELEC, PODKARPACKIE

6. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego "Vixar.pl" jest Sprzedający.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia swoich danych z bazy Sprzedającego.


7. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z korzystania ze sklepu internetowego "Vixar.pl" będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Regulamin sklepu internetowego "Vixar.pl" jest dostępny na stronie internetowej sklepu i może być pobrany w formie elektronicznej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego "Vixar.pl".